Protihlukové kryty a kabiny

 • Protihlukové kryty a kabiny jsou navrhovány z certifikovaných akustických panelů vyráběných přímo naší společností, na základě čehož dokážeme jejich vnitřní skladbou a sílou adekvátně reagovat na kombinaci nejzásadnějších vstupních faktorů jako je výsledný požadovaný útlum a hladina emitované hlukové zátěže včetně jejího hlukového spektra.

 • Každý protihlukový kryt je originál a naše konstrukční oddělení standardně pracuje s požadavky zákazníků na dodatečném výbavu jako například posuvné či skládací dveře, bezpečnostní několikavrstvé prosklení, jednoduše odnímatelné části/stěny krytu, jeřábové dráhy včetně jeřábů, ventilační systémy pro odvod ztrátového tepla, klimatizace, filtrační jednotky, pískové odlučovače, seismická/požární odolnost, kompletní elektroinstalace včetně elektrických bezpečnostních zámků, nouzového osvětlení, termo-kontroly, automaticky posuvných stěn/stropů a mnoho dalších.

 • Zvolený materiál pro výrobu tohoto produktu a jeho finální povrchová úprava vychází zásadně z požadavku zákazníka, a tak standardně vyrábíme protihlukové kryty z hliníku, nerezu či pozinkovaného plechu s dodatečnou povrchovou úpravou (mokré či práškové lakování) až do třídy korozní odolnosti C5H.

 • Protihlukové kryty jsou koncipovány buďto jako napevno kotvené přes anti-vibrační materiály či volně přemístitelné za pomoci jeřábu pro potřebnou mobilitu, kde technické řešení zavěšení a konstrukce je vždy staticky podloženo.

 • Využití protihlukových krytů a kabin je zejména u stacionárních strojů a zařízení různých velikostí jako jsou kompresory, čerpadla, cyklony, ventilátory, lisy, pily, transformátory, generátory, parní či plynové turbíny a celá turbo soustrojí. Dále pak u mobilních zařízení jako jsou dieselové agregáty, kde se protihlukové zakrytování ustavuje přímo na mobilní podvozky.

Kabiny obsluhy, kontrolní pracoviště a velíny

 • Hlavním cílem této skupiny produktů je ochrana zdraví a pracovní pohodlí zaměstnanců hlučných provozech či v případě kontrolních pracovišť vytvoření potřebného klidového prostoru pro testování produktů, kdy je u vysoko-útlumových boxů kladen důraz zejména na skladbu podlahy, použitých panelů, několikanásobné těsnění a kvalitně izolovanou distribuci vzduchu.

 • Kabiny obsluhy a velíny mohou být rovněž vybaveny klimatizací, elektroinstalací, nábytkem atd.

Kompletní odhlučnění výrobních linek

 • Kompletní kapotování a odhlučnění polo/automatických výrobních linek je velmi efektivní a elegantní řešení, jak docílit výrazného snížení hlučnosti v celém provozu.

Akustické stěny, ohrady

 • Venkovní stěny jsou instalovány jako ochrana okolní zástavby před akustickým tlakem emitovaným venkovními zdroji jako jsou například chladící a klimatizační jednotky.

 • Hlavním úkolem interiérových akustických stěn a ohrad je oddělení hlukově nepříznivých částí provozu tak, aby se maximálně eliminovalo šíření hlukové zátěže do okolního prostoru.

 • Mobilní zástěny jsou nejčastěji používány k oddělení hlučných pracovišť ve výrobních provozech s cílem minimalizace šíření hluku a současně neztratit míru operační flexibility.

Tlumiče hluku

 • Kulisové či trubkové tlumiče hluku jsou naší konstrukční kanceláří technicky navrhovány dle zadaného hlukového spektra, požadovaného útlumu, průtoku vzduchu a teploty tak, aby byla nalezena rovnováha mezi nejvyšším dosažitelným útlumem a minimálním omezením zařízení, na který je tlumič instalován.

 • Tlumiče mohou být dodatečně osazeny filtračními komorami či odlučovači pevných části v prašném prostředí.

 • Využití tlumičů hluku:

  • Součástí nucené ventilace protihlukových krytů.

  • Odtlumení vzduchotechnických vyústí.

  • Odhlučnění chladících jednotek a věží.

  • Odfuk technologických celků.

  • Odhlučnění sání kompresorů a dmychadel.

  • A mnoho dalších...

Akustické dveře a vrata

 • Na základě dlouholetého vývoje společnost KK Technoing spol. s r.o. nabízí velmi široké technické řešení různých typů dveří od křídlových, posuvných, výsuvných až po skládací včetně dodání pohonů (pneumatický/elektrický) či zárubní pro dosažení požadované těsnosti a útlumu.

Ocelové konstrukce

 • Jsme certifikovaným výrobcem ocelových konstrukcí pro třídu provedení ECX2, které vyrábíme na základě vlastní či předané výrobní dokumentace.

 • Povrchová úprava je realizována vždy na základě požadavku zákazníka. Mezi nejčastěji používané korozní ochrany řadíme žárové zinkování či mokré a práškové lakování v jakékoliv třídě korozní odolnosti.

Akustická a hluková měření

 • V rámci řešení problému s nadměrnou hlučností společnost KK Technoing rovněž svým zákazníkům nabízí možnost zajištění akreditovaného akustického a hlukového měření v podobě měření vložného útlumu akustických komor, neprůzvučnosti akustických stěn či vypracování hlukových studií výrobních provozů, vlivu emitovaného hluku na okolní zástavbu a mnoho dalších.

Konstrukční práce

 • Nabízíme konstrukční, návrhové, projekční práce a činnosti včetně zpracování kompletní konstrukční a výrobní dokumentace.

 • V této oblasti nabízíme služby jako samostatná vývojová kancelář nebo jako vývojové oddělení řízené zákazníkem pro oblast výroby ocelových konstrukcí.

Kontakt

KK Technoing spol. s r.o.
Voznice 173
263 01 , Dobříš

Tel.: +420 318 533 981


Provozovna
Areál sv. Anna
Rosovická 1896
263 01 , Dobříš
Česká republika

Identifikační čísla & Bankovní údaje
IČO: 45145067
DIČ: CZ45145067

CZK: 454643211/0100
EUR: 51-1883700207/0100